FOR MODEL & CREATIVE


CharakteristikaCharakteristika

  • veletrh pro všechny, kteří rádi tvoří
  • zaměřený na modelářství a kreativní techniky
  • novinky a trendy 
  • prezentace svazů, klubů, zájmových oranizcí, škol
  • prezentace  oborových firem
  • setkání odborné a laické veřejnosti
  • doprovodný program
  • workshopy a výtvarné dílny
  • mediální kampaň